เป็นคำทักทายที่ลูกค้าทุกท่านคงเคยได้ยินตลอด 23 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เหล็ก ความจริงใจ และความเต็มใจให้บริการ 
เจริญไชยคลังเหล็กก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย คุณสุพิศ และคุณพสิษฐ์ ทวีหิรัญโรจน์ ซึ่งเล็งเห็นว่า 
กลุ่มอุตสหากรรมก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงการต่างๆ 
ตลอดจนที่พักอาศัย ประกอบกับในขณะนั้นทางเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อสินค้าเหล็กยังมีไม่มากนัก 
ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“เจริญไชยคลังเหล็ก” จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยการให้ความรู้ควบคู่กับบริการที่ประทับใจ 
จวบจนปัจจุบันเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของสินค้า 
และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการเพื่อส่งต่อคุณค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

“เจริญไชยใจดี สวัสดีค่ะ”​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา

VISION​

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างสรรค์ “นักประดิษฐ์ท้องทุ่ง”​

เรา “เจริญไชยคลังเหล็ก” พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อผลักดัน
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาควบคู่ไปกับการต่อยอด
องค์ความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้สร้างธุรกิจ สร้างชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป​

MISSION​

  • ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า
  • ยกระดับความรู้ทางด้านนวัตกรรมการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเหล็ก
  • มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเหล็ก
  • ให้บริการด้วยความจริงใจ ใส่ใจ และซื่อสัตย์สุจริต​

เป็นคำทักทายที่ลูกค้าทุกท่านคงเคยได้ยินตลอด 23 ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เหล็ก ความจริงใจ และความเต็มใจให้บริการ เจริญไชยคลังเหล็กก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย คุณสุพิศ และคุณพสิษฐ์ ทวีหิรัญโรจน์ ซึ่งเล็งเห็นว่า กลุ่มอุตสหากรรมก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดจนที่พักอาศัย ประกอบกับในขณะนั้นทางเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อสินค้าเหล็กยังมีไม่มากนัก ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เจริญไชยคลังเหล็ก” จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยการให้ความรู้ควบคู่กับบริการที่ประทับใจ จวบจนปัจจุบันเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของสินค้า และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการเพื่อส่งต่อคุณค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

เรา “เจริญไชยคลังเหล็ก” พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อผลักดัน ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาควบคู่ไปกับการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้สร้างธุรกิจ สร้างชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป​

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างสรรค์

“นักประดิษฐ์ท้องทุ่ง”​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์