Reference​

เรามีทีมงานคุณภาพที่ใส่ใจรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า "โดยมีการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบที่สุด" เพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายของเรา​

ระบบขนส่งที่มีความพร้อม ด้วยรถขนส่งที่ครบครัน "ช่วยให้ส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้องทำให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย"​

เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับตัวแทนจำหน่ายเราพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาระบบต่างๆ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปด้วยกัน "เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดไปให้กับลูกค้า"​

เราตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง "เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า"​

แนะนำและให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายให้มีความเข้าใจกับสินค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะ "สร้างยอดขายอย่างสูงสุดให้กับตัวแทนจำหน่าย"​

ทำงานด้วยกันเป็นทีม ตรวจสอบและใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนำไปสู่การ "สร้างความสบายใจและความั่นใจให้กับลูกค้า"​

เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพราะพนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการ "ที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าอย่างสูงสุด"​

เจริญไชยมุ่งมั่นฝึกฝนพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นทำให้การทำงานของทีมมีความแข็งแรงและ "ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ"​

เรามุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้ารักษาคุณภาพของสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ "เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ที่สุด"​

เจริญไชยมีบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น การตัดเหล็กตามขนาดไดคัทเหล็กตามรูปทรงที่ลูกค้าต้องการ "เพื่อให้ลูกค้าได้นำชิ้นงานไปใช้ได้อย่างตรงใจ"​

เพราะเรารู้ว่าสินค้าของเรามีความสำคัญกับการนำไปสร้างชิ้นงานที่มีความหลากหลายและสร้างรายได้ให้กับผู้คน เราและตัวแทนจำหน่ายจึงมุ่ง "สร้างมิตรภาพควบคู่ไปกับธุรกิจ"​

เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในประเทศ ทางเจริญไชยและตัวแทนจำหน่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มและสร้างรายได้ให้กับผู้คนในประเทศได้อย่างยั่งยืน "และนี่คือความภาคภูมิใจสูงสุดของเรา เจริญไชยคลังเหล็ก"​

เป็นคำทักทายที่ลูกค้าทุกท่านคงเคยได้ยินตลอด 23 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เหล็ก ความจริงใจ และความเต็มใจให้บริการ 
เจริญไชยคลังเหล็กก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย คุณสุพิศ และคุณพสิษฐ์ ทวีหิรัญโรจน์ ซึ่งเล็งเห็นว่า 
กลุ่มอุตสหากรรมก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงการต่างๆ 
ตลอดจนที่พักอาศัย ประกอบกับในขณะนั้นทางเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อสินค้าเหล็กยังมีไม่มากนัก 
ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“เจริญไชยคลังเหล็ก” จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยการให้ความรู้ควบคู่กับบริการที่ประทับใจ 
จวบจนปัจจุบันเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของสินค้า 
และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการเพื่อส่งต่อคุณค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

“เจริญไชยใจดี สวัสดีค่ะ”​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา

VISION​

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างสรรค์ “นักประดิษฐ์ท้องทุ่ง”​

เรา “เจริญไชยคลังเหล็ก” พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อผลักดัน
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาควบคู่ไปกับการต่อยอด
องค์ความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้สร้างธุรกิจ สร้างชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป​

MISSION​

  • ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า
  • ยกระดับความรู้ทางด้านนวัตกรรมการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเหล็ก
  • มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเหล็ก
  • ให้บริการด้วยความจริงใจ ใส่ใจ และซื่อสัตย์สุจริต​

เป็นคำทักทายที่ลูกค้าทุกท่านคงเคยได้ยินตลอด 23 ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เหล็ก ความจริงใจ และความเต็มใจให้บริการ เจริญไชยคลังเหล็กก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย คุณสุพิศ และคุณพสิษฐ์ ทวีหิรัญโรจน์ ซึ่งเล็งเห็นว่า กลุ่มอุตสหากรรมก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดจนที่พักอาศัย ประกอบกับในขณะนั้นทางเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อสินค้าเหล็กยังมีไม่มากนัก ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เจริญไชยคลังเหล็ก” จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยการให้ความรู้ควบคู่กับบริการที่ประทับใจ จวบจนปัจจุบันเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของสินค้า และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการเพื่อส่งต่อคุณค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

เรา “เจริญไชยคลังเหล็ก” พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อผลักดัน ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาควบคู่ไปกับการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้สร้างธุรกิจ สร้างชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป​

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างสรรค์

“นักประดิษฐ์ท้องทุ่ง”​

เป็นคำทักทายที่ลูกค้าทุกท่านคงเคยได้ยินตลอด 23 ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เหล็ก ความจริงใจ และความเต็มใจให้บริการ เจริญไชยคลังเหล็กก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย คุณสุพิศ และคุณพสิษฐ์ ทวีหิรัญโรจน์ ซึ่งเล็งเห็นว่า กลุ่มอุตสหากรรมก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดจนที่พักอาศัย ประกอบกับในขณะนั้นทางเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อสินค้าเหล็กยังมีไม่มากนัก ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เจริญไชยคลังเหล็ก” จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยการให้ความรู้ควบคู่กับบริการที่ประทับใจ จวบจนปัจจุบันเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของสินค้า และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการเพื่อส่งต่อคุณค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

เรา “เจริญไชยคลังเหล็ก” พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อผลักดัน ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาควบคู่ไปกับการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้สร้างธุรกิจ สร้างชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป​

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างสรรค์

“นักประดิษฐ์ท้องทุ่ง”​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์