สินค้ามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน​ี

ประสบการณ์งานเหล็ก
นานกว่า 23 ปี​

นวัตกรรมสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากเหล็ก​

นวัตกรรมสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากเหล็ก​

“เจริญไชยใจดี สวัสดีค่ะ”​

เป็นคำทักทายที่ลูกค้าทุกท่านคงเคยได้ยินตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เหล็ก ความจริงใจ และความเต็มใจให้บริการ เจริญไชยคลังเหล็กก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย คุณสุพิศ และคุณพสิษฐ์ ทวีหิรัญโรจน์ ซึ่งเล็งเห็นว่า กลุ่มอุตสหากรรมก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดจนที่พักอาศัย ประกอบกับในขณะนั้นทางเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อสินค้าเหล็กยังมีไม่มากนัก ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เจริญไชยคลังเหล็ก”​ 

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์

สินค้าของเรา​

บริษัท เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด,เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา

ส่งถึงที่... สั่งที่เจริญไชย​

ท่อเหล็ก ราคา,ท่อ pvc ราคาถูก,ท่อ pvc ราคาปลีก
เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,ท่อ pvc ราคาถูก,ท่อ pvc ราคาปลีก,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา
เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา
เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา
เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา
เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์,ท่อเหล็ก ราคา,เหล็กข้ออ้อย ราคา,เหล็กรางรถไฟ,เหล็กเส้น ราคา

เหล็กเส้น

เหล็กแผ่น

เหล็กไวแฟรงค์​

เหล็ก เอชบีม ไอบีม รางรถไฟ​

เหล็กท่อกลมดำ ท่อไอเสีย​

ท่อ PVC

อยู่บ้านก็ สั่งเหล็กได้ ซื่อตรง ส่งไว

ซื่อตรง ส่งไว

ส่งถึงที่... สั่งที่เจริญไชย​

ประสบการณ์งานเหล็ก นานกว่า 23 ปี​

นวัตกรรมสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากเหล็ก​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์