การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ของบริษัท เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด (ทั้งสาขาสุรินทร์ และ สาขานางรอง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “จป.” คือบุคลการที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต่างๆ ต้องจัดให้มีตามกฏหมาย โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ตามความรู้ความสามารถ

ความปลอดภัย อีกหนึ่งความสำคัญที่เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็กใส่ใจ

นอกเหนือจากงานบริการ คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่ครบวงจร
การซ้อมแผนจำลองเหตุเกิดไฟไหม้ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่สาขาสุรินทร์

...
...

ข่าวสารกิจกรรม

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์