เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “จป.” คือบุคลการที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต่างๆ ต้องจัดให้มีตามกฏหมาย โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ตามความรู้ความสามารถ นั่นหมายความว่า เกือบทุกๆบริษัทฯ หรือแม้แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ก็ต้องมี จป. ประจำโรงงาน อยู่ที่ว่าจะต้องมีกี่ระดับ

 

14 - 15 ต.ค. 63 อบรม จป. บริหาร

16 - 17 ต.ค. 63 อบรม จป. หัวหน้างาน

ที่ห้องประชุมเจริญไชย 2 (สาขาสุรินทร์) กับ อ.โจจี้ ภคนนท์ พรหมสุวรรณ จาก เซฟสิริ (ประเทศไทย)

เพราะเราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย มาตรฐานรวมถึงการให้บริการลูกค้า

 

ตามหลักกฏหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ของบริษัท เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด (ทั้งสาขาสุรินทร์ และ สาขานางรอง)​