แป๊บดำ 12x5.5มิล[ฟ้า]221-222kg.

รหัสสินค้า 007-120-0015

แป๊บดำ 12x6.0มิลม่วง[JIS]260.50+/-kg.

รหัสสินค้า 007-120-0020

แป๊บดำ 12x8.0มิล[เขียว-ส้ม]

รหัสสินค้า 007-120-0030

แป๊บดำ 16x9.0มิลเขียว[JIS.]486.14kg.

รหัสสินค้า 007-160-0000

แป๊บไอเสีย 1.3/8x1.6มิล[ขาว]

รหัสสินค้า 008-013-0010

แป๊บไอเสีย 1.1/2x1.6มิล[ชมพู]7-8kg.

รหัสสินค้า 008-014-0010

แป๊บไอเสีย 1.5/8x1.6มิล[แดง]8-9kg.

รหัสสินค้า 008-015-0010

แป๊บไอเสีย 1.3/4x1.6มิล[เหลือง]

รหัสสินค้า 008-016-0010

แป๊บไอเสีย 1.7/8x1.6มิล[ม่วง]

รหัสสินค้า 008-017-0010

แป๊บไอเสีย 2x1.6มิล[เขียว]10-11kg.

รหัสสินค้า 008-020-0010

แป๊บไอเสีย 2.1/2x1.6มม.[น้ำเงิน]12-13kg.

รหัสสินค้า 008-024-0010

แป๊บไอเสีย 3x1.6มิล[ส้ม]16+/-kg.

รหัสสินค้า 008-030-0010

แป๊บดำ 12x4.5มิล[JIS]เหลือง[196kg]

รหัสสินค้า 007-120-0001

...
...

แป๊บกลม/แป๊บเหลี่ยม/แป๊บแบน/เหล็กฉาก​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์