6PVC.ฟ้า(5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-060-0000

6PVC.ฟ้า(8.5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-060-0010

6PVC.ฟ้า(13.5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-060-0015

6x6m.หนา8.5PVC.ฟ้า ปลายปากระฆัง(มอก.รวมแหวน+ยาง)

รหัสสินค้า 990-060-0020

6PVC.ฟ้า(13.5)เซาะร่อง

รหัสสินค้า 990-060-0030

8PVC.ฟ้า(5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-080-0000

8PVC.ฟ้า(8.5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-080-0010

10PVC.ฟ้า(5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-100-0010

10PVC.ฟ้า(8.5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-100-0020

12PVC.ฟ้า(5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-120-0000

12PVC.ฟ้า(8.5)บานหัว

รหัสสินค้า 990-120-0010

12x6m.หนา8.5PVC.ฟ้า ปลายปากระฆัง(มอก.รวมแหวน+ยาง)"

รหัสสินค้า 990-120-0020

...
...

ท่อ PVC

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์