ข้ออ้อย 20มิลSD-30ม่วง(22+/-kg)

รหัสสินค้า 002-020-0010

ข้ออ้อย 20มิลSD-40[ม่วง-ชมพู]รญ.มอก.

รหัสสินค้า 002-020-0020

ข้ออ้อย 20มิลSD-40(ตรง)x10ม.

รหัสสินค้า 002-020-0025

ข้ออ้อย 20มิลSD-40(ตรง)x12ม.

รหัสสินค้า 002-020-0027

ข้ออ้อย 25มิลSD-30(แดง)33-34kg.

รหัสสินค้า 002-025-0010

ข้ออ้อย 25มิลSD-40[ม่วง-ชมพู]รญ.มอก.38.53กก.

รหัสสินค้า 002-025-0025

ข้ออ้อย 25มิลSD-40ม่วงเขียว(บลส.)

รหัสสินค้า 002-025-0027

ข้ออ้อย 25มิลSD-40(ตรง)x10ม.

รหัสสินค้า 002-025-0030

ข้ออ้อย 25มิลSD-40x12ม.ตรง

รหัสสินค้า 002-025-0032

เส้นกลม SR-24 9มิลx10เมตร ตรง รญมอก.

รหัสสินค้า 001-009-0043

เส้นกลม SR-24 12มิล[ม่วง-เหลือง]รญ.มอก.

รหัสสินค้า 001-012-0055

เส้นกลม SR-24 15มิลม่วง-เหลือง รญมอก.13.87kg.

รหัสสินค้า 001-015-0025

เส้นกลม SR-24 19มิล[เขียว]20+/-kg

รหัสสินค้า 001-019-0010

เส้นกลม SR-24 19มิล ม่วง-เหลือง รญมอก.

รหัสสินค้า 001-019-0015

เส้นกลม SR-24 25มิล ม่วง-เหลือง38.53กก.

รหัสสินค้า 001-025-0012

...
...

เหล็กงานฐานราก​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์