เอชบีม175x175x7.5x11x6ม.ฟ้า-แดง

รหัสสินค้า 026-070-0010

เอชบีม200x200x8x12x6ม.(ฟ้า-ขาว)

รหัสสินค้า 026-080-0010

เอชบีม200x200x8x12x9ม.

รหัสสินค้า 026-080-0011

เอชบีม200x200x8x12x12ม.

รหัสสินค้า 026-080-0014

เอชบีม250x250x9x14x6ม.(เขียว-เหลือง)

รหัสสินค้า 026-100-0010

เอชบีม250x250x9x14x6ม.(เขียว-เหลือง)

รหัสสินค้า 026-100-0010

เอชบีม250x250x9x14x6ม.(เขียว-แดง)รุ่นพิเศษ

รหัสสินค้า 026-100-0020

เอชบีม300x300x10x15x6ม.(เหลือง-แดง)

รหัสสินค้า 026-120-0010

เอชบีม300x300x10x15x9ม.

รหัสสินค้า 026-120-0015

เอชบีม400x400x13x21x6(ยามาโตะ)

รหัสสินค้า 026-160-0000

เอชบีม400x400x13x21x6(ยามาโตะ)

รหัสสินค้า 026-160-0000

เหล็กรางรถไฟ2x1"(เหลือง)36+/-kg.

รหัสสินค้า 015-120-0021

เหล็กรางรถไฟ 2.1/4x1.1/4"(49kg.)

รหัสสินค้า 015-120-0022

เหล็กรางรถไฟ2.1/2x1.1/4"(แดง)54+/-kg.

รหัสสินค้า 015-120-0023

เหล็กรางรถไฟ 4x2"(132kg)ฟ้า

รหัสสินค้า 015-120-0024

...
...

เหล็กงานโครงสร้าง​

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์