เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์

ความปลอดภัย อีกหนึ่งความสำคัญที่เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็กใส่ใจ​

นอกเหนือจากงานบริการ คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่ครบวงจร

 

การซ้อมแผนจำลองเหตุเกิดไฟไหม้ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่สาขาสุรินทร์

 

ให้บุคลากรทุกคนตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย มีทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ส่วนบุคลากรที่เข้าร่วมซ้อมแผนฯครั้งนี้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหนีไฟ

 

โดยมีผู้ชำนาญการงานป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการดับเพลิงอย่างถูกวิธีจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ , สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ และ หน่วยกู้ภัยสุรินทร์ มูลนิธิจิบเต็กเซี่งตึ๊ง

 

สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและปฏิบัติไปตามแบบแผนที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี