ดังนั้นเหล็กที่ได้มาตรฐาน มอก. จะสามารถการันตีสินค้าและทำให้เรามั่นใจได้ว่าเหล็กที่ใช้มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและเหล็กถูกตรวจสอบประสิทธิภาพโดยละเอียดก่อนนำมาใช้งาน​ เจริญไชยสุรินทร์ ขายส่งเหล็ก มีจำหน่าย เหล็ก GI ,เหล็กกัลวาไนซ์ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.crcsteel.co.th

เหล็ก GI,ท่อเหล็กดำ,ขายส่งเหล็ก,ขายเหล็ก ราคาถูก,ร้านขายเหล็กกัลวาไนซ์,ร้านเหล็ก สุรินทร์

มอก. VS ไม่มี มอก.​

มอก.

-เป็นเหล็กที่ได้มาตรฐาน ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-การผลิตเหล็กถูกต้องตามขั้นตอน

-เหล็กถูกตรวจสอบประสิทธิภาพโดยละเอียดก่อนนำมาใช้งาน

-ความหนา ความยาว และการรองรับน้ำหนักของเหล็กได้มาตรฐาน

 

ไม่มี มอก.

-ราคาถูกกว่า

-ความหนา ความยาว และน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน

-เป็นการนำเศษเหล็กไปรีดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่-โครงสร้างและการรองรับน้ำหนักไม่ได้มาตรฐาน

 

ในปัจจุบันมีอัตราการใช้งานเหล็กเพื่อการก่อสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ล้วนแต่มีเหล็กเป็นโครงสร้างหรือเป็นส่วนประกอบหลัก เหล็กนั้นมีหลากหลายประเภท เช่น เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กเส้น เหล็กกัลวาไนซ์ ท่อเหล็กดำ และอื่นๆ เหล็กแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังนั้นควรคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน หรือ มอก. นั่นเอง

 

มอก. หมายถึง เครื่องหมายของมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยชื่ออมาตรฐานของ มอก. จะมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เป็นต้น